Program za unos i obradu podataka o postrojenju, opremi i tehničkoj dokumentaciji

Evidencija podataka tehničko – tehnološke dokumentacije.

Funkcionalnosti:

  • evidencija osnovnih podataka o tehničkoj dokumentaciji
  • evidencija veza sa ostalim dokumentima
  • evidencija revizija tehničkih dokumenata
  • evidencija kopija dokumenata
  • evidencija veza dokumenata sa podacima i objektima te opremom
  • digitalna pohrana tehničkih dokumenata
  • prikaz i pretraživanje podataka

 

                 

                       

Kod poziva: KK.03.2.1.19.0609
Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT2) - 2
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj