Reference

 

Lista naših korisnika odraz je kvalitete poslovanja naše tvrtke.

 

 • INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. - Zagreb
 • PLAVI TIM d.o.o.
 • NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA dr. Ivan Barbot - Popovača
 • LJEČILIŠTE TOPUSKO - Topusko
 • LONIA d.d.
 • UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
 • DOM ZDRAVLJA SISAK
 • DOM ZDRAVLJA PETRINJA
 • DOM ZDRAVLJA KUTINA
 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
 • SISAČKI VODOVOD d.o.o. - Sisak
 • KOMUNALAC SISAK d.o.o. - Sisak
 • GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o. - Sisak
 • AUTO PROMET SISAK d.o.o.
 • GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o.
 • GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o. - Sisak
 • TOP - TERME d.o.o. - Topusko
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - Sisak
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - Petrinja
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - Glina
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - Hrvatska Kostajnica
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - Novska
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - Kutina
 • DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - Sisak
 • DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - Petrinja
 • JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE
 • LUČKA UPRAVA SISAK
 • GRADSKE LJEKARNE SISAK
 • GRAD LIPIK
 • OPĆINA LEKENIK
 • OPĆINA HRVATSKA DUBICA
 • OPĆINA JASENOVAC
 • OPĆINA FARKAŠEVAC
 • OPĆINA DONJI KUKURUZARI
 • OPĆINA TOPUSKO
 • OPĆINA SUNJA
 • REGIONALNI KOORDINATOR SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • CESTE SISAK d.o.o. - Sisak
 • DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA
 • CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO
 • ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK
 • NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC - Sisak
 • TURISTIČKA ZAJEDNICA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SISKA
 • LJEKARNA SISAK PREDGRAĐE
 • GRADSKA GALERIJA STRIEGL - Sisak
 • JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO - MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
 • JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SMŽ - Popovača
 • TURBOMEHANIKA d.o.o. - Kutina
 • DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE VRBINA
 • REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, ZATVOR U SISKU
 • KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. - Petrinja
 • ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o. - Zagreb
 • MORSKI LAV d.o.o.
 • GIMNAZIJA SISAK
 • GLAZBENA ŠKOLA FRAN LHOTKA - Sisak
 • GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA
 • OSNOVNA ŠKOLA 22.LIPNJA - Sisak
 • OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO - TOPOLOVAC - GUŠĆE
 • OSNOVNA ŠKOLA DAVORINA TRSTENJAKA - Hrvatska Kostajnica
 • OSNOVNA ŠKOLA LUDINA - Velika Ludina
 • OSNOVNA ŠKOLA GVOZD
 • OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR - Topusko
 • OSNOVNA ŠKOLA GLINA
 • OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ - Gora
 • 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA
 • 2. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA
 • OSNOVNA ŠKOLA MATO LOVRAK - Petrinja
 • OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC
 • OSNOVNA ŠKOLA DVOR
 • OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN - Hrvatska Dubica
 • OSNOVNA ŠKOLA SUNJA
 • OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC
 • OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ
 • OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA
 • OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC - Lipovljani
 • OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
 • UČENIČKI DOM KUTINA
 • OSNOVNA ŠKOLA MLADOST - Lekenik
 • OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ - Martinska Ves
 • OSNOVNA ŠKOLA „KATARINA ZRINSKA“ - Mečenčani
 • OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RIBAR“ - Sisak
 • OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ - Botinec
 • OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA - Petrinja
 • OSNOVNA ŠKOLA ZVONIMIRA FRANKA - Kutina
 • OSNOVNA ŠKOLA BREZOVICA - Zagreb
 • OSNOVNA ŠKOLA VEĆESLAVA HOLJEVCA - Siget
 • SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA - Kutina
 • EKONOMSKA ŠKOLA - Sisak
 • OBRTNIČKA ŠKOLA - Sisak
 • INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA - Sisak
 • TEHNIČKA ŠKOLA SISAK
 • SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO
 • SREDNJA ŠKOLA GLINA
 • SREDNJA ŠKOLA PETRINJA
 • SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOG -Hrvatska Kostajnica
 • SREDNJA ŠKOLA NOVSKA
 • SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC - Sisak
 • TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA
 • STRUKOVNA ŠKOLA SISAK
 • GRAD PETRINJA
 • GRAD POPOVAČA
 • UDRUGA ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE HRVATSKE - Zagreb
 • SI-MO-RA d.o.o. - Sisak
 • USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI „ZRINUS“ - Petrinja
 • PRIVREDA d.o.o. - Petrinja
 • CENTAR ZA ŽENE ADELA
 • UDRUGA SLIJEPIH SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • ŠRC UGOSTITELJSTVO d.o.o.
 • JAVNI BILJEŽNIK SANJA ČUBELIĆ ŠIMAC - Sisak
 • ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SISKA
 • KODING d.o.o.
 • ŽELJMARK d.o.o.
 • MOTIS d.o.o.
 • ORDINACIJA OPĆE MEDICINE Natalija Pavlović, dr.med.
 • ORDINACIJA OPĆE MEDICINE Šefija Sulejmani, dr.med.
 • ORDINACIJA OPĆE MEDICINE Josip Brodarec, dr.med.spec.
 • ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Jasminka Kolić - Pinotić, dr.med.dent.
 • ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Nada Bogavčić, dr.med.dent.
 • ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Svjetlana Čuljak Pejaković, dr.med.dent.
 • SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE Marina Lokner, dr.med.spec. opće medicine
 • SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije
 • SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA DENTALNU PROTETIKU Ivančica Sušnik - Vuletić, dr.med.dent. specijalist dentalne protetike
 • KUM proizvodni i uslužni obrt
 • SITOTISAK - Dolenčić
 • GEO RADANOVIĆ d.o.o.
 • GRAĐEVINSKI OBRT RADANOVIĆ
 • TEHNOGRADNJA SISAK d.o.o.
 • UDRUGA ZA REHABILITACIJU DUŠEVNIH BOLESNIKA BOLNICA POPOVAČA
 • SINDIKALNA PODRUŽNICA DJELATNIKA ORGANA UPRAVE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • ZLATNA IGLA - SISCIA d.o.o. - Sisak
 • AGRO SIMPA d.o.o. - Sisak
 • ATLANTIS GRADNJA d.o.o.
 • TEHNING GRAĐENJE
 • ARHEA d.o.o.
 • ARM d.o.o.
 • VIZ GRAD d.o.o.
 • EUROFOREST d.o.o.
 • PARTNER LIMIT j.d.o.o.
 • SMART INCOMES j.d.o.o.
 • MEDICAL CALL CENTER d.o.o.
 • VISUS FORMA d.o.o.
 • ROHRWERK MAXüTTE SISAK d.o.o.
 • DESTINACIJSKI MENADŽMENT ZRIN d.o.o.
 • VETERINARSKA STANICA PETRINJA
 • LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
 • KONZALTING ZA PESTICIDE d.o.o.
 • I.G.K. RECIKLAŽA d.o.o.
 • VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. - Petrinja
 • VODOPROJEKT d.o.o. - Sisak
 • VODOPRIVREDA SISAK d.d. - Sisak
 • PREKRŠAJNI SUD U SISKU
 • OPĆINSKI SUD U SISKU
 • ŽUPANIJSKI SUD U SISKU
 • OPĆINSKI SUD U GVOZDU
 • PAPUK d.o.o.
 • VODA d.o.o.
 • OBITELJSKI CENTAR SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
 • MUNGOS d.o.o. - Zagreb
 • MOTOTEHNA d.o.o. - Sisak
 • ODVJETNIČKI URED NATAŠA ČUČIĆ
 • PETRINJSKA RAZVOJNA AGENCIJA PETRA d.o.o.