Program Medicina rada – za poslovanje specijalističkih ordinacija medicine rada

Program za obradu podataka o strankama i postupcima tijekom rada specijalističkih ordinacija medicine rada.

Funkcionalnosti:

  • unos i obrada matičnih podataka stranaka
  • unos i obrada podataka o poslovnim subjektima
  • pregled ostalih matičnih podataka
  • evidencija i obrada pregleda stranaka i pripadajućih dokumenata
  • kreiranje i izdavanje računa
  • izrada izvješća za HZZO
  • izrada izvješća za HZJZ