Informacijski sustav za upravljanje poslovnim predmetima i dokumentima CIS 3000

CIS3000 – Informacijski sustav za upravljanje poslovnim predmetima i dokumentima

Sustav za upravljanje dokumentima (engl. Document Management System, DMS)  osmišljen je za pohranu, pretraživanje i kontrolu digitalnih dokumenata, neovisno o formatu zapisa. Osim samog sustava za upravljanje dokumentima, sadrži dodatne module koji pospješuju poslovanje.

Moduli i njihove funkcionalnosti:

Upravljanje dokumentima - omogućava upravljanje dokumentima neovisno o formatu zapisa. Nudi mogućnost kreiranja mapa i podmapa sa neograničenom dubinom strukture. Kroz sustav prava za rad na mapama i dokumentima, moguće je precizno definirati ovlasti i zaduženja pojedinih zaposlenika.

Urudžbeni zapisnik - omogućava vođenje urudžbenog zapisnika prema uredbi o uredskom poslovanju (tijela državne uprave) ili poduzeća koja nisu obveznici uredbe. Dokumente je moguće voditi kroz UP/I ili UP/II urudžbeni zapisnik. Dinamičko sučelje omogućava prilagodbu potrebama bilo kojeg poduzeća ili organizacije.

Sjednice - omogućava organizaciju dokumentacije potrebne za praćenje sjednica, skupština ili sastanaka, praćenjem tijeka sjednice kroz točke dnevnog reda. Izbacuje potrebu korištenja papirnate dokumentacije kroz jednostavno korisničko sučelje. Jednom pripremljena dokumentacija može se snimiti na optički medij i poslati sudionicima. Materijale je moguće pregledavati offline i dodavati komentare na dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje.

Putni nalozi - omogućavaju vođenje evidencije službenih putovanja zaposlenika te ispis standardnih putnih naloga.

Poslovni adresar - integrirani poslovni adresar omogućava korisnicima sustava jednostavno pohranjivanje podataka o poslovnim partnerima. Kontakte u adresaru moguće je organizirati kroz organizacijsku strukturu poduzeća što omogućava kasnije lakše snalaženje.

Radni zadaci - sustav organizacije zadataka unutar organizacije i lakši nadzor zaposlenika nad izvršenjem i rokovima zadanih zadataka. Sustav automatski obavještava korisnike sustava o završenim radnim zadacima i onima koji kasne sa realizacijom.

Kalendar obaveza - organiziranje obaveza po danima sa mogućnošću postavljanja obavijesti ili zvučnog signala u zadano vrijeme. Mogućnost davanja kalendara drugim korisnicima sustava za čitanje ili mijenjanje.

Forum - otvaranje tema za raspravu između korisnika sustava.

Pristup informacijama - upravljanje zahtjevima za pristup informacijama unutar organizacije.

Arhivska građa - unos i strukturiranje registraturnih jedinica.

Nalozi nabavi - kreiranje i obrada naloga nabavi po odjelima unutar organizacije. Unos, brisanje i izmjena artikala te prilaganje dokumenata uz nalog. Mogućnost definiranja više razina korisnika za odobrenje.

Statistika predmeta - 'izvlačenje' statistike predmeta urudžbenog zapisnika prema organizacijskim jedinicama ili referentu. Rezultati izvješća prikazuju se u Excel dokumentu.

Registar ugovora - evidencija svih ugovora koji se mogu pojaviti u poslovanju organizacije bilo kojeg tipa a posebno obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.

 

cis00001.jpgcis00002.jpgcis00003.jpgcis00004.jpgcis00005.jpgcis00006.jpgcis00007.jpg