Informacijski sustav za zaštitu na radu

Informacijski sustav za evidenciju, upravljanje, izvješćivanje i nadzor nad osposobljavanjem zaposlenika, liječničkim pregledima, ozljedama na radu, profesionalnim oboljenjima, ispitivanjima strojeva i uređaja, instalacija, radnog okoliša i sredstava za zaštitu na radu.

znr00001.jpgznr00002.jpgznr00003.jpg

                 

                       

Kod poziva: KK.03.2.1.19.0609
Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT2) - 2
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj