Digitalna pohrana dokumenata

Program za digitalizaciju i pohranu dokumenata.

Funkcionalnosti:

  • evidencija podataka o dokumentima
  • sustav za digitalizaciju (skeniranje) dokumenata
  • pohrana postojećih digitalnih dokumenata
  • pregled pohranjenih dokumenata