Evidencija i izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju

Program za evidenciju i izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju na općinskim i županijskim sudovima.

Funkcionalnosti:

  • evidencija matičnih podataka
  • evidencija kaznenih postupaka
  • izdavanje uvjerenja
  • evidencija izdanih uvjerenja
  • pretraživanje prema zadanom kriteriju

   

                 

                       

Kod poziva: KK.03.2.1.19.0609
Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT2) - 2
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj