Evidencija pravosudnih predmeta

Program za evidenciju i administriranje pravosudnih predmeta.

Funkcionalnosti:

  • evidencija dokumenata i podataka o dokumentima pravosudnih predmeta
  • evidencija podataka o osobama- sudionicima pravosudnih predmeta
  • sustav upozorenja na rokove

 

                 

                       

Kod poziva: KK.03.2.1.19.0609
Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT2) - 2
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj