Uredsko poslovanje

Program za administriranje ulazno - izlazne dokumentacije.

Funkcionalnosti:

 • evidencija predmeta upravnog i neupravnog postupka
 • urudžbeni zapisnik
 • upisnik prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka
 • registar predmeta
 • dostavna knjiga pošte
 • interne dostavne knjige
 • arhivske knjige
 • evidencija putnih naloga
 • evidencija ostale pošte
 • integrirana digitalna pohrana dokumenata
 • organizacijska struktura poduzeća
 • evidencija radnika
 • evidencija ugovora
 • adresar

 

                 

                       

Kod poziva: KK.03.2.1.19.0609
Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT2) - 2
Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj