Skladišno poslovanje

Praćenje materijalnih podataka o artiklima uz evidenciju ulaza i izlaza sa skladišta.

Funkcionalnosti:

  • otvaranje neograničenog broja skladišta sa neograničenim brojem artikala
  • definiranje prava za korištenje na razini samih skladišta
  • evidencija matičnih podataka o artiklima te praćenje ulaza i izlaza kroz karticu artikala
  • evidencija primki, otpremnica i povratnica
  • evidencija inventura, inventurnih viškova i manjkova
  • tražilica artikala i dokumenata

 

skl00001.jpgskl00002.jpgskl00003.jpgskl00004.jpgskl00005.jpg