Program za praćenje kreditnih linija

Praćenje subvencioniranja kreditnih linija od strane jedinica lokalne uprave i samouprave.

Funkcionalnosti:

  • evidencija banaka
  • evidencija financijera
  • evidencija poslovnih subjekata
  • praćenje zahtjeva za subvenciju kredita
  • praćenje kredita prema odobrenim zahtjevima
  • izdavanje naloga za isplatu
  • evidencija kreditnih linija i pripadajućih im projekata
  • generator izvješća prema različitim kriterijima