Informacijski sustav za zaštitu na radu

Informacijski sustav za evidenciju, upravljanje, izvješćivanje i nadzor nad osposobljavanjem zaposlenika, liječničkim pregledima, ozljedama na radu, profesionalnim oboljenjima, ispitivanjima strojeva i uređaja, instalacija, radnog okoliša i sredstava za zaštitu na radu.

znr00001.jpgznr00002.jpgznr00003.jpg