Program za evidenciju objekata, usluge i izdavanje certifikata i potrebnih izvješća za ovlaštene ustanove koje obavljaju poslove pregleda i ispitivanja dizala

Program za evidenciju objekata, usluge i izdavanje certifikata i potrebnih izvješća za ovlaštene ustanove koje obavljaju poslove pregleda i ispitivanja dizala.