Evidencija sredstava rada

Praćenje stanja sredstava rada.

Funkcionalnosti:

  • info ploča sa uvidom u stanje i lokaciju odabranog sredstva
  • ploča sa obvezama - mogućnost planiranja pregleda sredstava rada prema vremenskom periodu ili prema stanju brojčanika radnog stroja
  • praćenje troškova - mehanizam praćenja troškova za svako sredstvo rada
  • putni listovi - evidencija korištenja određenog sredstva rada sa evidencijom utrošenog vremena ili kilometara
  • evidencija radnih naloga - izrada radnih naloga sa mogućnošću detaljnog definiranja postupaka koje je potrebno izvršiti prilikom servisiranja sredstava rada
  • evidencija zaduženja - zaduživanja i razduživanja svakog sredstva rada u određenom vremenskom periodu
  • sustav izvješćivanja o sredstvima rada uz mogućnost ispisa prema različitim kriterijima
  • grupiranje - otvaranje neograničenog broja grupa i podgrupa

srra00001.jpgsrra00002.jpgsrra00003.jpgsrra00004.jpgsrra00005.jpgsrra00006.jpgsrra00007.jpg